Полицията с най-високо доверие, щом баби им хвърлят хилядарки от балкона

Полицията с най-високо доверие, щом баби им хвърлят хилядарки от балконаКварталните да обиколят от врата на врата пенсионерите в разяснителна кампания
ОРГАНИТЕ на реда би трябвало да имат повод за особена гордост от високото обществено доверие, с което се ползват сред пенсионерите. Нищо, че социолозите им дават около 20%.
Явно нещо методиката им не е наред. Не са питали достатъчно възрастни хора, за да видят,

Категория футбол: